Nesmysl smyslem se stane, jakmile osla vedle moudrého posadíš.