Nesmysl smyslem se stane, jakmile osla vedle moudrého posadíš.

Květen 2016

Trhal jsem křídla vážkám

26. května 2016 v 19:33 | Profesionální Lhář |  Umění lhát
Býval jsem krutý, býval jsem zlý.
Trhal jsem křídla vážkám i motýlům barevným.

Býval jsem ošklivý, zvrácený člověk.
Tisíce mou rukou zemřelo mušek.

Pak jednou, jedinkrát, chytil jsem cosi.
Ne mouchu, ne vážku, ne v podobě vosy.

Postavu malého, krásného človíška to mělo.
Však utrhnout tomu křídla mě nemrzelo.

V dlani mi ta bytůstka povadla.
Mrknutím oka její křídla se rozpadla.

Já nenašel pokoj a když jsem spal,
že rdousím se, celou noc sen se mi zdál.

Na druhý den, trhal jsem znovu.
Doufal jsem, že bytůstku chytím si novou.

Jen mouchy a komáři cestu mi křížili.
Já křídla jim utrhl, oni na zemi zůstali.

Večer pak znovu sen se mi zdál.
Že rdousím se všemi, co jsem je otrhal.

Celé dny špatný pocit jsem měl.
V noci s hrůzou jsem se probouzel.

Já připravil je o křídla, oni mě o klid.
Za tu bytost cosi muselo mě proklít.

Už sotva jsem polykal, hrdlo úzkostí stažené.
Pak našli mé tělo, ze sna zardoušené.

Duše má však nedošla vykoupení.
Stal jsem se svou poslední obětí.

Od drobného těla maličkaté mušky
kdos křídla mi utrhl bez velké fušky.

Pak hleděl na mě, jak po zemi lezu.
Nemám jak uletět, strachy se třesu.

Cokoli je vlastně Nic

1. května 2016 v 10:40 | Profesionální Lhář |  Z deníku Lží
Změnit se.
Udělat ze sebe cokoli jen pro jeho lásku.
Není to nakonec zahození sebe samého?
A co zůstane po tomto zahození?
Nic.
Ale kdo by chtěl mít nic?
Nebo spíš nemít.
Zničit svou osobnost, stát se loutkou a přetvořit sám sebe v ideály své lásky.
Která pak stejně odejde a jen proto, že nezbylo nic k milování.
Nezbylo nic.
Nic.
To se stane po rozhodnutí udělat cokoli.
Cokoli pro lásku?
Lépe cokoli pro sebe.
Nezavděčí se ten, kdo se přetváří.
Nakonec nezavděčí se ani ten, co zůstane sám sebe.
Ale pak to méně bolí, neboť si zůstal on sám.
Zůstal sám sobě si a takový, jaký byl.
Co když se přetvoří? Změní? Udělá cokoli?
Stane se nic a to nic mu také zůstane.
A kdo by chtěl mít nic ?

Pro lásku už neudělám nic, neboť co ona udělala kdy pro mě?
Postavila přede mě názory, přání a cesty, jak být pro ni lepší.
Předhodila mi způsoby, jak se změnit.
Ale já se nehodlám měnit. Ne pro lásku.
Změním se snad jen sám pro sebe, protože sám sobě taky nakonec zůstanu.